REGULAMIN OPŁAT KYOKO WARSZAWA

1. Każdy członek klubu zobowiązany jest do opłacenia comiesięcznych składek członkowskich do 10-dnia każdego miesiąca w wysokości :

 

  • Karate, Tenis stołowy , Lekkoatletyka, Kickboxing - 150 zł / 2 razy w tygodniu

  • Karate, Tenis stołowy , Lekkoatletyka, Kickboxing - 100 zł / 1 razy w tygodniu

 

  • Gimnastyka korekcyjna klasy 1-3 - 120 zł / 2 razy w tygodniu

  • Gimnastyka korekcyjna klasy 1-3 - 80 zł / 1 razy w tygodniu

  • Gimnastyka korekcyjna zerówka - 50 zł / 1 razy w tygodniu

2. Nowy członek zobowiązany jest wpłacić opłatę wpisową w wysokości 100 zł ( w opłacie zawarta jest koszulka klubowa oraz roczne ubezpieczenie NNW )

 

3. Nowi członkowie klubu rezygnujący po pierwszych zajęciach są zwolnieni z opłat.

 

4. Wpłat należy dokonywać na konto bankowe:

KS KYOKO 

82 1140 2004 0000 3002 7933 9002

ul. Dziatwy 18B/8

03-109 Warszawa

W treści wpisując:

Imię i nazwisko dziecka ; sekcja ; miesiąc

Przykład : Jan Kowalski , lekkoatletyka, marzec 2020

 

5. W przypadku jeśli dziecko nie będzie uczestniczyło w zajęciach cały miesiąc należy poinformować o tym fakcie trenera lub mailowa na adres info@kyoko.pl do 5 dnia miesiąca  zostanie ona pomniejszona do 30 zł za utrzymanie miejsca w grupie. 

 

REZYGNACJA

Rezygnacja z zajęć powinna być złożona w formie pisemnej do 25 dnia miesiąca poprzedziającego miesiąc rezygnacji (np. jeśli dziecko rezygnuje z zajęć w maju , rezygnacja powinna być złożona do 25 kwietnia). Rezygnację należy złożyć na piśmie do trenera, na adres mailowy : info@kyoko.pl lub listownie na adres klub. Zawodnik jest członkiem klubu do czasu akceptacji rezygnacji przez zarząd klubu.

 

UBEZPIECZENIE

Każdy członek klubu zobowiązany jest powiadać ubezpiecznie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas treningów oraz zawodów. Nowi członkowie klubu otrzymują ubezpieczenie na sezon po opłaceniu wpisowego. Pozostali członkowie zobowiązaniu są wnieść opłatę w wysokości 40 zł do składki wrześniowej w celu ubezpieczenia zawodnika na nowy sezon treningowy.